Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás helyi rendjét az emberi erőforrások miniszterének 7/2020.(III. 25.) határozata alapján szerveztük meg. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat megtalálják az alábbi linkekre való kattintással.

Beiratkozási tájékoztató

Útmutató

A beiratkozást a Kréta rendszer segítségével, személyes kontaktus nélkül bonyolítjuk le. A beiratkozás lebonyolításához a mellékelt dokumentumokban részletes tájékoztatást kap.

A Szabó Lőrinc Tagintézmény valamennyi dolgozója nevében szeretettel várjuk a beiratkozókat!


Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.
A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.

További információk az Oktatási Hivatal weboldalán:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/iskolai_beiratkozas_2020?fbclid=IwAR0zsTDL53DlaVqCQ3q3sk6Y7xVb64JqitOkjER-if86SojEWYPt27_14T4


Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, a Kormány 1102/2020.(III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.
Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

• e-mail cím: etkezes@kozim.hu
• telefon: 42/512-835, 42/512-820

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.
Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

• szülő / gondviselő neve
• gyermek neve, iskolája neve, osztálya
• az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
• szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.
Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

Nyíregyháza, 2020.03.24.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata


Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú Korm. határozatával döntött a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1.d, pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Amennyiben munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához munkavégzés miatt nem tudják más módon megoldani a gyermek felügyeletét, és igénylik a Tankerület által koordinált kiscsoportos felügyeletet a gyermek számára, akkor jelezzék az osztályfőnöknek, vagy az iskola e-mail címére a gyermek nevének, osztályának megjelölésével.

Az ügyelet helyszíne: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
Az igényeket az iskola email címén, titkarsag@sostohegyialtisk.hu kell jelezni előző nap 16 óráig.

Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást és hatékony együttműködést kívánunk!

Brátán János
tagintézmény-vezetőDiákjaink! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentése alapján 2020.03.16-tól kezdve a DIÁKOK HATÁROZATLAN IDEIG NEM LÁTOGATHATJÁK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET HAZÁNKBAN, az oktatás távoktatás formájában fog megvalósulni.

Ezért kérjük a diákokat, hogy 2020.03.16-tól maradjanak otthon; mindenkit értesíteni fogunk elektronikus úton (az e-KRÉTA rendszeren keresztül, weboldalunkon, facebook oldalunkon, e-mailben vagy az osztályok közösségi csoportjain keresztül) azzal kapcsolatban, hogy milyen módon fog megvalósulni

Kérjük mindenki türelmét a kialakult helyzettel kapcsolatban, várjuk az új rendeleteket, várjuk meg fenntartónk iránymutatását és amint érdemben tudunk információt megosztani Önökkel, mindenkit értesíteni fogunk.

Kérem, osszátok, osszák meg ezt az információt, hogy minden Szabóshoz eljusson!

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye

Az iskola története több mint száz évre nyúlik vissza. Az intézmény ezer szállal kötődik Sóstóhegyhez, hiszen együtt változott, fejlődött a településsel.
1993-ban vette fel Szabó Lőrinc nevét, aki a 2. világháború idején, itt írta a Tücsökzene című versciklusának 64 versét.

Az iskola 2007-től,  az Arany János Gimnázium és Általános Iskola tagintézményévé vált.
2011-ben a felső tagozatos diákok bekerültek az anyaintézménybe, míg a „kicsik” helyben, családias környezetben tanulhatnak.

Az intézmény környezeti adottságai irigylésre méltóak. Az épületegyüttes mögött tágas, füves játszó és sportudvar van. Az Alapítvány támogatásával, fajátszótérrel, homokozóval, nyári pavilonnal szépítették a hátsó udvart. A tanulók minden szabad percüket a friss levegőn, gondozott környezetben tölthetik. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a közlekedési ismeretek oktatására. A tanulók megismerkednek a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaival. Szép eredményeket érnek el a megyei, országos közlekedésismereti, és kerékpáros ügyességi versenyeken.

Az iskola célja, hogy a tanulók megtanulják, hogy hogyan óvják meg bolygónkat a környezeti ártalmaktól oly módon, ahogyan Antoine de Saint-Exupéry fogalmaz:
„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is!”


Környezetvédelmi és az egészségnevelési munka elismeréseként az intézmény Örökös Ökoiskola cím büszke birtokosa és Akkreditált Kiváló Tehetségpont.


Aktuális