COVID tájékoztató

Aktuális napi jelentés az igazoltan fertőzött diákokról és iskolai dolgozókról

diákok száma 0 fő
pedagógusok száma 0 fő
technikai dolgozók0 fő

A 2020/2021. tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Helyi eljárásrendje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szabályairól szóló intézkedési terv (protokoll) alapján (mindenkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ – továbbiakban NNK – és Operatív Törzs iránymutatásait figyelembe véve) iskolánk kidolgozta a tanulók, szüleik és az intézmény dolgozói számára kötelezően betartandó előírásokat. Ezek a protokoll módosításáig vagy visszavonásáig maradnak érvényben, módosításukra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Az intézmény vezetése az elmúlt időszakban felmérte a tisztítószerek, kézfertőtlenítők iskolai készletét, és hosszabb távú szükségleteit, minden épületben ellenőrizte az tanév biztonságos megkezdéséhez szükséges fertőtlenítő nagytakarítást, felkészítette az iskola dolgozóit, pedagógusait a veszélyeket elhárító munkavégzésre.

Belépés az iskolába:

Tanuló:

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Szükség esetén az igazgató dönthet a belépők hőmérséklet vizsgálatáról. Belépés csak kézfertőtlenítés után lehet. Tanári ügyelet 700-tól 745-ig jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az ebédlőben, utána a tanulók 745-től 755-ig az osztályterembe bevonulnak. Az első és negyedik osztály a hátsó bejáraton, a második és harmadik osztály a főbejáraton közlekedik.

Távozás:

Az utolsó tanítási óra 1600 óráig tart. A gyerekek felügyeletére 1730 óráig van lehetőség. A gyerekeket a szülő az udvaron veszi át. Ugyanott távoznak, ahol bejöttek. Szülő nem jöhet be az iskola épületébe!

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez -kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, a pedagógus csak ezt fogadhatja el!

Osztályterem: A maszk viselése az osztálytermekben nem kötelező, de nem is tiltott. Nem kötelező a tanulók között a 1,5 méteres távolság. Szellőztetés az időjárástól függően kötelező! A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.


Fertőtlenítés: Alapos kézmosás, lehetőség szerint tantermenként és folyosónként. Papírtörlők kihelyezése a mosdókban és a tantermekben.

Szünetek az udvaron és a folyosón: A folyosókon feltüntetett szabályok szerinti viselkedés kötelező! A közösségi tereken tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

Étkezés: Távolságtartás jelölése az ebédlőben.

Ebédelés

1. évfolyam: 1145
2. évfolyam: 1130
3. évfolyam: 1200
4. évfolyam: 1215

Tízórait és uzsonnát osztályonként, külön dobozban kapják meg, és osztályteremben fogyaszthatják el.

Testnevelés órák:

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

Intézményünkre vonatkozóan javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása

Osztálykirándulást őszre nem tervezünk.

Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

Felnőtt rosszulléte esetén az Operatív Törzs ajánlása alapján történik és a továbbiakban a szükséges protokoll követése. Mentő, háziorvos értesítése, rendkívüli eseményként kezelendő, Tankerület értesítése.

Pedagógus:

– Csak egészséges pedagógus taníthat.

– Kiemelt figyelmet fordít az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítják a személyes tisztaságot.

– Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre,

– Az osztályfőnökök a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeknek, tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adnak.  A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

– Az ebédeltető pedagógus étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordít a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére!

– Ki kell dolgozni azoknak a tanulóknak az oktatásban való részvételét, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak, és hiányzásukat igazoltnak kell tekinteni (személyre vonatkozóan).

– Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez -kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, a pedagógus csak ezt fogadhatja el!

– Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni.

– Amennyiben digitális oktatásra szükséges átállni, a pedagógusnak az iskola által, erre az esetre kidolgozott protokoll alapján kell eljárnia.

– A pedagógus és intézménye kötelessége, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Szülők:

– A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy annak közvetlen környezetében lévő személynél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ebben az esetben Tankerület értesítése az iskola részéről.

– A szülők az iskolába reggel gyermekeiket csak a számukra kijelölt bejáratig kísérhetik. A szülők/vendégek előzetes időpontegyeztetés alapján léphetnek az iskola épületébe. A szülők/vendégek csak szájmaszk használata esetén léphetnek az iskolába.

– A szülő a gyermeke hiányzása esetén elektronikus naplón keresztül jelez az osztályfőnöknek, és közli a hiányzás okát. Betegség után a tanuló csak akkor jöhet iskolába, ha a közösségbe járását orvos engedélyezte. Az erről szóló igazolást a szülő az elektronikus naplón keresztül fénykép formájában eljuttatja az osztályfőnöknek az iskolába lépés előtti napon

– A szülők a gyermekeiket úgy indítsák el otthonról, hogy legyen náluk szájmaszk, mert a folyosókon, közösségi terekben a szájmaszk használata javasolt tanárnak, diáknak egyaránt.

– A szülőnek meg kell adni az osztályfőnököknek azt a telefonszámukat, amin bármikor elérhetőek, ha a szülőt értesíteni kell gyermeke esetleges rosszulléte esetén. Ha egy tanuló rosszul van, a társaitól elkülönítve várja, amíg a szülő odaér az iskolába.

– A szülőkkel való kapcsolattartás formája az e-napló, ezért minden szülő napi szinten ellenőrizze, hogy kapott-e valamilyen üzenetet.

– Szülői igazolásokra egyéb esetekben a Házirendben foglaltaktól eltérően a járványhelyzet időtartama alatt évi 5 x 1 nap érvényes.

Egyéb alkalmazottak:

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Belépéskor kézfertőtlenítés kötelező!

– A fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítő szerek (esetlegesen a maszkok, gumikesztyűk)  rendelkezésre állásának mennyiségét heti szinten dokumentálni és jelenteni kell, erről naplót szükséges vezetni.

– Részt vesznek a köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzésében. A tagintézmény-vezetője v. az általa megbízott személy – gondnok- ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

– A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet a Járványügyi protokoll 1. számú melléklete tartalmaz. Ennek megismeréséről a közvetlen felettes gondoskodik!

– A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket biztosítása a fenntartó biztosítja.

– A fertőtlenítésről, a fertőtlenítő anyagok napi kihelyezéséről gondoskodnak a közvetlen vezető utasításai alapján.

– A higiéniai szabályok betartása, kéz fertőtlenítése, maszk használata a helyiségekben, ahol nagyobb létszámú dolgozó, tanuló tartózkodik, kötelező.

Ismerjék meg a tanulókra, szülőkre és pedagógusokra vonatkozó protokollokat, s azokat tartsák be. 

Nyíregyháza, 2020. szeptember 14.

                                                                                                 Rusznyák László

                                                                                               tagintézmény-vezető